پرانا یوگا - سایت آموزش تخصصی یوگا
درباره وبسایت


با سلام خدمت کلیه دوستان
این وبگاه با هدف آموزش و اطلاع رسانی در ضمینه یوگا طراحی گردیده است ، و در حال حاظر مطالب وبگاه بسیار اندک است اما امید است با کمک ومساعدت همه دوستداران یوگا این وبگاه به یک مجله اینترنتی صد در صد علمی و مفید تبدیل گردد . در این وبگاه شما هیچ گونه مطلب کپی از سایت های فارسی زبان نخواهید دید و سعی شده از ترجمه منابع انگلیسی استفاده گردد . در صورت تمایل به ترجمه متن و ارسال متون و مقالات مفید و مرتبط می توانید از قسمت تماس با ما یا از طریق شماره تماس 09178021303 با ما در تماس باشید .
instagram:prana.yoga
عضویت در گروه تلگرام
09178021303محمد مسعودیان

مدیر وبسایت : پرانا یوگا
نویسندگان
برچسبها

نام انگلیسی:  Revolved Head-To-Knee Pose

 نام سانسکریت : Parivrtta Janu Sirsasana
Preparatory Poses

Upavistha Konasana (Wide-Angle Seated Forward Bend)
Utthita Parsvakonasana (Side Angle Pose), with the bottom arm on the inside of the forward leg 
Adho Mukha Svanasana (Downward-Facing Dog)
Baddha Konasana (Bound Angle Pose)
Supta Padangusthasana (Reclining Big Toe Pose)
Uttanasana (Standing Forward Bend)
Vrksasana (Tree Pose)
Janu Sirsasana (Head-of-the-Knee Pose)


نوع مطلب : آسانا برای بهبود بیخوابی، آسانا برای بهبود سر درد، آسانا برای بهبود خستگی مفرط، آسانا برای بهبود کمر درد، آسانا برای بهبود اضطراب، آساناهای متوسط، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

 نام انگلیسی: Staff Pose

نام سانسکریت :  Dandasanaنوع مطلب : آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای مقدمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

 نام انگلیسی : Pose Dedicated To The Sage Marichi, I  

نام سانسکریت :  Marichyasana I


Preparatory Poses

Ardha Baddha Padma Pashcimottanasana
Baddha Konasana
Janu Sirsasana
Siddhasana or Sukhasana
Supta Virasana
Supta Baddha Konasana
Supta Padangusthasana
TriangMukha Paschimottanasana
Uttanasana
Utthita Parsvottanasana
Virasana
نوع مطلب : آسانا برای بهبود چاقی، آسانا برای بهبود نفخ، آسانا برای بهبود یوبست، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای متوسط، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

نام انگلیسی :  Monkey Pose

نام سانسکریت :  Hanumanasanaنوع مطلب : آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای پیشرفته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

نام انگلیسی : Lotus Pose

نام سانسکریت :   Padmasanaنوع مطلب : آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای متوسط، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

نام انگلیسی :  Lion Pose

نام سانسکریت : Simhasana
(sim-HAHS-anna)
simha = lion
Preparatory Poses

نوع مطلب : آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای مقدمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

نام انگلیسی : Heron Pose 

نام سانسکریت :    Krouchasana

Preparatory Poses
undefinedMC_204_Krounchasana_248.jpg


نوع مطلب : آسانا برای بهبود صافی کف پا، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای پیشرفته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

نام انگلیسی:  Hero Pose

نام سانسکریت :  Virasana


(veer-AHS-anna) 

vira = man, hero, chiefنوع مطلب : آسانا برای بهبود فشار خون بالا، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای مقدمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Head-To-Knee Forward Bend

Janu Sirsasana


(JAH-new shear-SHAHS-anna)
janu = knee
sirsa = head


آساناهای آماده سازی

نوع مطلب : آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای مقدمانی، آساناهای خم ب جلو، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Half Lord Of The Fishes Pose

Ardha Matsyendrasana

(ARE-dah MOT-see-en-DRAHS-anna) 
ardha = half 
Matsyendra = king of the fish (matsya = fish
indra = ruler), a legendary teacher of yoga
نوع مطلب : آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای متوسط، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

نام انگلیسی : Bound Angle Pose

نام سانسکریت : Baddha Konasana

نوع مطلب : آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای نشسته و پیچ، آساناهای مقدمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Fire Log Pose

Agnistambhasana


firelog_1.jpg
نوع مطلب : آساناهای مقدمانی، آساناهای نشسته و پیچ، آسانا برای بهبود استرس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
نوع مطلب : عکس پیام ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Warrior III Pose

Virabhadrasana III


/hp_219_Warrior3_248.jpg
نوع مطلب : آساناهای متوسط، آساناهای ایستاده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Warrior II Pose

Virabhadrasana II


/hp_219_Warrior2_248.jpg
نوع مطلب : آساناهای متوسط، آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای ایستاده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Warrior I Pose

Virabhadrasana I


VirabhadrasanaI_248
نوع مطلب : آساناهای متوسط، آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای ایستاده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Tree Pose

VrksasanaHP_MAR06_Vrksasana_248.jpg
نوع مطلب : آساناهای مقدمانی، آسانای مناسب جهت درد سیاتیک، آساناهای ایستاده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Standing Split

Urdhva Prasarita Eka PadasanaMC_208_Urdhva_248.jpg
نوع مطلب : آساناهای پیشرفته، آساناهای ایستاده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا

Standing Half Forward Bend

Ardha Uttanasana(are-dah oot-tan-AHS-anna)
ardha = half 
uttana = intense stretch ardhauttanasana_1.jpg
نوع مطلب : آساناهای مقدمانی، آساناهای ایستاده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 تیر 1393 :: نویسنده : پرانا یوگا


( کل صفحات : 2 )    1   2   
موضوعات
آمار وبسایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

با عضویت در کانال تلگرام ما همیشه بروز باشید :)
برای ورود به کانال کلیک کنید / دانلود تلگرام نسخه ویندوز
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic